Contact Us

CONTACT INFOMATION


Hangzhou Denice Machinery Co., Ltd.


Tel.: +86 571 6350 1868

Mob.: +86 139 6809 7742

Fax: +86 571 6350 1611

E-mail: denice.machinery@aliyun.com

Add.: Shangguan Xiang Special Industrial Zone, Fuyang District, Hangzhou, Zhejiang, China


Please enter information

  • wechat
Chatting